Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat
 
     Organitzacions de persones consumidores de Catalunya

Llistat de les inscrites al registre d'organitzacions de consumidors i usuaris de Catalunya que depèn de la Subdirecció General d'Atenció al Consumidor. D'acord amb el Decret 23/1998 algunes de les associacions d'aquest apartat reben la qualificació d'associacions més representatives (estan indicades amb *** al final del nom).


  • Adreces a Equipaments - Generalitat de Catalunya - Organitzacions de persones consumidores de Catalunya
    Direcció web:http://bit.ly/1179tEd
      


 
 

012