Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)
Agència Catalana del consum - www.gencat.cat

Normativa


Legislació catalana

Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum.

Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel que es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Recomanació 1/2011, de 5 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent) relativa a inclusió de clàusules sobre l'arbitratge de consum en l'àmbit dels contractes del sector públic

Llei 3/2014, de 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció.

Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.

Decret 144/2014, de 28 d'octubre, de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre dispositiu de tancament tipus vi escumós.

Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat dels productes agroalimentaris.

Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

< Anteriors    | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |   Següents > 
Cercar normativa


 

Enllaços relacionats

012